Odessa Klezmer Orchestra – Meyn Shtetel Yas (2002)

Odessa Klezmer Orchestra - Meyn Shtetel Yas (2002)

Playlist

01 – Fun tashklikh (Traditionnel) (02:05)
02 – Baym rebin’s sude (Traditionnel) (03:15)
03 – Der gasn nigun – horse radish (Traditionnel) (06:46)
04 – Frey acht (Traditionnel) (03:41)
05 – Glezele vayn (Traditionnel) (03:10)
06 – Mediatsyner valse (Traditionnel) (04:28)
07 – L‘ abeille (03:38)
08 – Meyn shtetel yaz (Traditionnel) (03:13)
09 – Firn di mekhutonim ayem (Traditionnel) (05:02)
10 – Ot azoi, git azoi (04:26)
11 – Naches and tsures (Traditionnel) (02:40)
12 – Kolomayer badchen (05:06)
13 – Freylakh haim (Traditionnel) (03:38)
14 – Bb – Bulgar (Traditionnel) (03:07)