Micki Rosenbaum – Betzavta 1 (Together) (2006)

Micki Rosenbaum - Betzavta 1 (Together) (2006)

Playlist

01. Ani Maamin (03:34)
02. Ayshes Hail 2 (03:23)
03. Bashem Hashem (03:23)
04. Habeys (04:36)
05. Hamelech Nimrod (02:31)
06. Lecha Dodi (02:52)
07. Mizmor Ledovid (02:53)
08. Piya Piftaha (05:03)
09. Shiru Lamelech (05:06)
10. Shomrim Hafked (02:29)
11. Tov Lehodot (03:03)
12. Yachad Yachad (02:44)