Paul Mark – East To West (1961)

 

Paul Mark - East To West (1961)

Playlist

01- Hietsuki Bushi (02:10)
02- Kokoni Sachiare (02:10)
03- Oedo Mehon Bashi (02:27)
04- Children’s Medley (02:10)
05- Ringo O Iwake (03:27)
06- Akai Rampu No Shu Resha (02:11)
07- Itsuki Komori Uta (02:46)
08- Chakkiari Bushi (02:19)
09- Hana Kota Ba No Uta (02:40)
10- Aizu Ban Dai San (02:29)
11- To Ryan Se (01:40)
12- Hana Gasa Dochi (02:09)
13- Wakare No Isochidori (02:19)
14- Sakura Fantasy Medley (04:48)

Advertisements